close

Bir eğitim kurumu toplumsal gelişime katkı veren kurumların başında gelir. Bir kurumsal katkı doğrudan gözlemlenebilen şekliyle öğretmen ve öğrencilerinin ürettikleri eserler şeklinde olabildiği gibi genç bireylerin, toplumun gelecekte şekillenmesini sağlayacak özgün bilgi, eser ve düşünceleri üretmekte kullanacakları donanımları öğretmekle olur.

Modern çağda birey kendinden önce ortaya konan birikimi özümseyen özgün katkısı ile yeni ürünlere, eserlere, düşüncelere imza atan; aslında bir şekilde geçmişle gelecek arasında köprü olan durumundadır. Bu durumun verdiği sorumluluk gereği okul idaresi, rehberlik birimi, zümreler, disiplin-onur kurulları ve öğrenci birliği gerekli çalışmaları yapacaklardır.

Tüm sınıf düzeylerinde öğrenciler yapacakları her türlü akademik çalışmanın dürüstçe ve özgün bir şekilde yürütülmesinin kendilerine sağlayacağı katkıyı kavrayarak; özgünlük, fikri mülkiyet, yaratıcı ifade kavramlarının farkında olacaklardır. Başkalarına ait eserlere fikirlere yer verdiklerinde de bunun uygun biçimde ve doğru belirtilmesi gerektiğini bileceklerdir.

ÖZEL İKİ EYLÜL OKULLARI ANADOLU LİSESİ öğrencilerinden akademik dürüstlük kavramlarının fakında olmalarını ve doğru davranışı sergilemelerini beklemektedir.

ÖZEL İKİ EYLÜL OKULLARI ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ,

*Sınavlarında ve ödevlerinde kopya çekmezler, bunun emek hırsızlığı olduğunu bilir, duyarlı davranışlar sergileyerek bu durumlara izin vermezler.

*Sınavlarında ilkeli davranır, gözetmen öğretmenlerinin yönergelerine uyarlar.

*Kendilerine verilen görevleri tamamlar, görev ve sorumluluklarını başkalarına yüklemezler. Gerektiği durumlarda da sorumluluğu üzerlerine alarak hareket ederler.

*Grup şeklinde planlanan çalışmalarda dengeli ve duyarlı davranarak fikirlerini açıklıkla ifade edebilir, başkalarının fikirlerine karşı da saygılı olurlar.

*Çalışmalarında tarafsız ve nesnel hareket eder, dönüşümlü düşünür, sorgular ve sorar.

*Tüm çalışmalarında eleştirel ve yaratıcı düşünceye önem verir akılcı ve mantıksal kararlar alır.

*Başkalarının eserlerine ve araştırmalarına gereken saygıyı gösterir; kullanmak durumunda olduğu bilgiyi, eseri kendi ürünüymüş gibi kullanmaz.

*Araştırmalarında kullandığı her türlü fikir, eser, doküman için MLA Style (The Modern Language Association) referans sistemini kullanarak kaynakça hazırlar.

*Özgün çalışmalarında da yaptığı alıntıyı ve bu alıntının yapıldığı kaynağı belirtir.

*Telif haklarına saygı gereği korsan eser kullanmaz.

*Teknolojiyi kullanırken de bilgi hırsızlığına ve kopyaya başvurmaz.

*Hiçbir sosyal ağ kullanımında kişi ve kurumları küçük düşürücü paylaşımları (etik gereği) paylaşmaz, duyarlı ve ilkeli davranır.

ÖZEL İKİ EYLÜL OKULLARI ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİ,

*Kurumun akademik dürüstlük politikasını bilir, benimser, öğrencilerini bilgilendirir. Öğrencilerinin bu politikaya uygun davranış geliştirmesi için gereken tavır ve tutumu sergiler.

*Öğrencilerinin çalışmalarını tarafsız bir biçimde, her birine eşit mesafede değerlendirir.

*Her türlü sınav ortamını akademik dürüstlük politikasına uygun bir biçimde düzenler ve ölçme değerlendirme sürecinin bu politikaya uygun sürdürülmesini sağlar.

*Öğrencileri ile gerçekleştireceği akademik çalışmalarda MLA Style (The Modern Language Association) referans sisteminin kullanımı için öğencilere gereken rehberliği yapar.

*Korsan yayın kullanmaz, kullanılması müsaade etmez.

ÖZEL İKİ EYLÜL OKULLARI ANADOLU LİSESİ VELİLERİ,

*Okullarının uyguladığı akademik dürüstlük politikasını benimser, destekler; öğrencisinin bu politikaya uygun davranış geliştirmesi için davranış ve tutumu ile öğrencisini teşvik eder.

*Öğrencisinin başarısını değerlendirirken tek kriterin not olmadığını bilir, öğrencisinin davranış gelişimini ve gayretini gözlemler.

*Okul tarafından öğrenciye verilen sorumlulukların yerine getirilmesinde yardımcı olur fakat bu sorumluluğu yerine getirilmesinde doğrudan rol üstlenmez.

*Korsan yayınlar konusunda kurumun tutumunu destekler.

 


phone_in_talkcloseKayıt Randevusu
Veli Görüşme Saatleri