close

PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)

Kişisel, sosyal, eğitimsel ya da mesleki konularda; öğrencimizin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemleri çözme ve benzeri konularda tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe dayalı konunun uzmanlarınca yürütülen bir yardım hizmetidir.

Özel İki Eylül Okulları Anadolu Lisesi BOEM( Birey Odaklı Eğitim Modeli) ile öğrencilerinde dört ana gelişimi hedefler: Akademik, Sosyal, Psikolojik ve Fiziksel. Bu alanlarda kaydedilen gelişme süreci mentör öğretmenler ve rehberlik uzmanları tarafından takip ve kontrol edilir.

Rehberlik ve danışmanlık birimi; yaş dönemi özellikleri, iletişim, teknoloji kullanımı, değerler eğitimi, sağlık gibi yaşamsal konularda rehberlik çalışmasını yürütmektedir.

Rehberlik ve danışmanlık birimi kariyer oluşturma sürecini ve mesleki yönledirme programını da yürütmekte, gerekli envanteriyle muhtemel gelişen sorunlara ve kararsızlıklara çözüm üretmektedir.Rehberlik hizmetleri, ölçme ve değerlendirme birimi koordinesinde öğrencinin ilgi ve eğilimleri doğrultusunda, akademik başarısını arttırma amacıyla gerekli çalışmayı yürütmektedir.

MENTÖRLÜK: Disiplin, planlama, kontrol, motivasyon desteği amaçlı bir çalışmadır.

*Her sınıf düzeyinde gerçekleştirilen bir hizmettir.

*Her öğrenci için bir mentör öğretmen görevlendirilir.

*Her öğrenci için bireysel danışmanlık dosyası hazırlanır.

*Rehberlik sürecinde raporlar değerdirilerek veri tabanına aktarılır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eğitimde ölçme ve değerlendirme faaliyetinin temel amacı; öğretim programında hedeflere ne kadar ulaşıldığının tespit edilmesi, programın başarısı ve eğitimcinin elde ettiği başarıyı ortaya koyabilmektir.

Özel İki Eylül Okulları Anadolu Lisesi bünyesinde geleneksel ölçme değerlendirme yöntemleri dışında yeni nesil ölçme değerlendirme teknikleri de kullanılmaktadır.Bu konuda velilerimize düzenli olarak bilgi aktarılmaktadır.

Temel amacımız 21.yy'a uygun bir öğrenme iklimi oluşturmaktır. Öğrencilerimizi gerçek hayata hazırlama düşüncesi, ölçme değerlendirme faaliyetlerimizi hem süreç hem sonuç odaklı oluşturma nedenimiz olmuştur.

''Yapılandırmacı temelli, tam öğrenme amaçlı, proje ve performans çalışmalarına önem veren, çoktan seçmeli ve açık uçlu kurumsal ve kitlesel sınavlarla'' öğrenme sürecimizi değerlendiriyoruz.

Ölçme ve Değerlendirme 

*Öğrenmeye hazır bulunmuşluk düzeyinin tespiti.

*Öğrenme eksiklerinin tespiti.

*Ulaşılan öğrenme düzeyinin tespiti.

*Öğretmen hizmetinin etkinliğinin tespiti amaçlanmaktadır.

 

 

 


phone_in_talkcloseKayıt Randevusu
Veli Görüşme Saatleri