close

Bireysel yetenekleri etrafında; 21.yüzyılın becerilerine sahip, yapabileceklerinin farkında olan, bilimsel bilgiyi yorumlayabilen aynı zamanda hayatına uyarlayabilen, sosyal zekası ve akademik başarısı yüksek bireyler yetiştirmek hedefimizdir.

Temel Değerlerimiz

  1.İnsan hakları ve demokrasinin evrensel değerine katkı 

  2.Çevresine, tüm canlıların yaşam haklarına saygılı ve duyarlılık

  3.Analitik ve bilimsel bir bakış açısına sahip olmak

  4.Girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik

  5. Sanatsal duyarlılık, sanata ve sanatçıya saygı

  6. Meslek etiği ve ahlak

  7.Saygınlık

  8.Objektiflik, güvenilirlik ve adaletli olmak

  9.Katılımcılık

  10.Şeffaflık ve hesap verebilirlik

 


phone_in_talkcloseKayıt Randevusu
Veli Görüşme Saatleri