close

STEM, KODLAMA, ROBOTİK, WEB TEKNO

Öğrencilerin problem çözme becerilerini arttırma, öğrencilere temel yazılım bilgisini kazandırma, algoritmik düşünmeyi kazandırma üzerine kurulu kulüplerdir.

Deneysel çalışmayı teşvik edebilmek, teknoloji kullanmanın yanında teknoloji üretebilecek düşünceyi geliştirmek için çalışır. Bilgi, teknoloji becerileri ve medya eğitimi bu kulüpler bünyesinde büyük önem taşır.


phone_in_talkcloseKayıt Randevusu
Veli Görüşme Saatleri